Våre designere og konseptutviklere tar hånd om hele designprosessen fra A til Å.

550

550 er ein ideell organisasjon der formålet er å laga aktivitetar og skapa engasjement i bygdene som ligg langs fylkesveg 550. Aktivitetane spennar frå konsert på Grimsnuten 1233 moh med Sigrid Moldestad og Sigbjørn Apeland til stunt med mystikk og maling i nattens mulm og mørke før Tour des Fjords 2015.

Arbeid Snitt har gjort for 550:

Logo, konseptdesign, portalnettside inkludert kalenderapplikasjon og kampanjemateriell.

Konseptdesign – ideell organisasjon

Logo inspirert av eit dramatisk landskap
Sjå for deg at du køyrer på fylkesveg 550 og framfor deg skjer Hardangerfjorden seg inn i landskapet, vik etter vik. Tala 550 var utgongspunktet for logoen og siffera er snitta skrått nedover, nettopp inspirert av den vakre ferdselsruta langs fjorden.

Fargar som gir identiteta eit friskt særpreg
Fargekartet er rikt, med stor variasjon. Inspirasjonen er dels henta frå fruktblomstringa i mai. Det uvanleg breie fargespekteret gjer profilen rom til å løfte fram ulike bygder, årstider eller tema ei rein moderne design med friske fargar.

Berikande lokale bilete, original grafikk
Bileta skal vere berikande, originale og lokale med mennesker og aktivitet i fokus. Ved å presentere både kjende og mindre kjende motiv frå områda i og kring 550. Motiva tek utgangspunkt i menneske, kultur, natur og næring. I den rekkefølgja. Stripene i det grafiske elementet er tatt igjen frå logo for å vidare underbygge skjeringspunktet mellom fjord og fjell.

Løysing for alle komponenta for 550
iPad nettleser for 550
iPad webdesign for 550
iPad webdesign for 550