• Kategori: Visuell identitet
  • Kunde: Øygarden kommune

Øygarden er en kystkommune med ca. 4300 innbyggere omtrent 45 min. kjøretid fra Bergen.
I Øygarden finner man bl.a olje- og gassnæring, fiskerinæring og turistnæring.


Reiselivsprofil for Øygarden kommune
Vi har jobbet tett sammen med Øygarden kommune i flere år og vi har sammen med kunden utviklet ny profil og en omfattende strategi for hvordan kommunen skal fremstå for turister og næring såvel som innbyggere.

Som ledd i prosessen er det utviklet publikasjoner som turistmagasin, nyhetsblad, brosjyremateriell og skjermpresentasjoner i tilegg til skilt- og informasjonsarkitektur, bekledning og reklameproduksjoner i flere mediekanaler.

Snitt reklamebyrå har vært med å utarbeide:
• Reklame og strategisk kommunikasjon
• Visuell profil
• Konseptutvikling
• Strategi og rådgivning
• Tekstforfatter
• Multimediainnhold
• Trykksaker
• Redaksjonelt innhold