Merkevaredesign på ditt kjøretøy uniformerer dine biler på en identitetsskapende måte

Merkevaredesign på kjøretøy

Vi har hodene som hjelper deg med å uniformere firmaets biler på en identitetsskapende måte. Du er sikret et budskap som hever merkevarebevisstheten til kundene, en viktig merverdi som du sjeden får dersom du handler direkte av bildekoratør som til syvende og sist kun er håndtverkeren.

Prosessen vi kjører

Research, idéarbeid og skisser

Vi visualiserer den overordnede idéen som skal være førende for kommunikasjonen. I prosessen er dere deltagende og vi åpne for innspill og tilbakemeldinger.

Design av dekor

I designfasen utarbeides ferdige designelementer og presenteres digitalt for kunde på aktuelle kjøretøy. Vi skiller mellom bildekor på selgerne og administrativt personells personbiler og virksomhetens distribusjons-, vare- og lastebiler.

Foliering

Sammen med våre leverandører løser vi alle behov for profilering på bil, lastebil eller båt. Du kan velge mellom permanent eller kampanjefolie for alt fra enkle dekormerker til helfoliering av biler. Vi har spesialiserte partnere på selve folieringen, men du har kun én leverandør å forholde deg til.

Når er bildekor et godt valg?

  • Bedriften har mange kjøretøy. Bilen er et av de rimeligste og viktigste reklamemediene en virksomhet har, og at reklameplassen allerede er betalt.
  • Du trenger bevegelige reklameplakater i nærmiljøet som signaliserer hva virksomheten er og hva den står for.
  • Bildekor er en kostnadseffektiv mediekanalforhold til effekten dette kan gi hvis reklameplassen utnyttes riktig.
  • Du har et godt design og riktig kommunikasjon. Grelle design kan ha motsatt effekt, oppleves som visuelt støy og skape ditt omdømme.