Vi hjelper deg med sosial profilering

Facebook er bygget for at du skal være selvhjulpen. Slik heter det ihvertfall i reklamen. I realiteten krever ett riktig oppsett både teknisk- og designinnsikt. Men mest av alt markedsførings- og kommunikasjonsegenskaper for å få noe verdifullt ut av din bedrifts tilstedeværelse i sosiale medier.
I Snitt har vi kompetansen og erfaringen som sikrer at din bedrift lykkes på Facebook.

Sosial profilering av bedrifter

En sterk Facebookside i ett gjennomtenkt og proft design utført med nøye strategisk planlegging.

Vi leverer følgende

• Teknisk oppsett
• Oppstart/likes taktikk
• Målsetning og resultatmåling
• Facebookstrategi
• Oppsett av profilbilde og logo

Så, hva får du ved å hyre Snitt til å jobbe med sosial profilering?

Misjon og målgrupper

Vi avdekker din bedrifts misjon/hensikt i sosiale medier og hvem vi ønsker å nå ved å ta i bruk Facebook? Vi definerer konkret hva målene er, og tallfester de.

Innhold og publisering

Hvordan oppnår du å berike, begeistre og involvere menneskene som følger din Facebookside? Vi setter premissene for en sterk innholdsplan sammen med deg.

Oppsett av profilbilde og logo

Design av profilbilde (Banneret), den viktigste representasjonen av merkevaren på Facebook. Vi tilpassar også logoen for det kvadratiske logofeltet.

Teknisk oppsett

Valg av sidetype, sidenavn, beste praksis instillinger og oppsett av firma, lokasjon og kontaktinformasjon. Vi setter også opp ønsket tilleggsfunksjonalitet.

Taktikk - Skaffe følgere

Snitt Reklamebyrå leverer ett A-B-C taktikkdokument, som sikrer en “flying start”. Du får et godt grunnlag av følgere på din Facebookside fra dag 1.

Facebookstrategi

Strategien forankres i bedriftens forretningsmål og er ment å fungere som en “hands on“ veiviser som sikrer en rød tråd for Facebook-kommunikasjonen.

Vi var blant de første som designet Facebooksider for bedrifter

En god Facebook-side kan være en effektiv måte å lede trafikk til din virksomhets nettside.