Kommunikasjonsmanual Alltid tilgjengelig online Lett å oppdatere Enkelt delbar i egen organisasjon Oversiktlig manual som PDF-dokument Logofiler for enkel nedlasting

Kommunikasjonsmanual

Gjennomføring og bruken av manualen sammen med organisasjonens vilje til å fremme og bruke profilen konsistent, kan være et minst like viktig moment som at navnet på din bedrift. Kommunikasjonsmanualen blir verktøyet som sikrer at designprofilen gjennomføres og har en klar rød tråd over tid.

Innhold i leveransen

 • Innledning. De visuelle grunnelementene bør være ufravikelige. Derfor inkluderer manualen en innledning med forklaring på viktigheten av aktiv bruk og lett tilgjengelighet for å beholde kommunens ansikt inntakt over tid.
 • Bruk av logo
 • Grafiske designelementer
 • Fargekart med profilfarger
 • Bilde/illustrasjonsbruk
 • Definerte regler for typografi

Anvendbare format og filer

 • Snitt leverer et «levende dokument» som vi kan oppdatere og bygge ut etterhvert som den grafiske profilen utvikler seg og blir satt til livs i kommunikasjonsmatriell.
 • Alltid tilgjengelig online
 • Oversiktlig manual som PDF-dokument
 • Delbar ekstern til f.eks trykkeri
 • Logofiler tilrettelagt i ryddig, visuell, mappestruktur for enkel nedlasting