Kreativitet + Forretningsforståelse = Effektive designkonsepter Levende visuelle identiteter Salgsutløsende design Kraftfulle, unike ideer

En sterk visuell identitet hvor historiefortellingen står i sentrum

Strategisk bruk av design kan være et svært effektivt virkemiddel for å skape lønnsomhet og kapre markedsandeler. Dette bør inspirere flere bedriftsledere til å invitere designere tidlig inn i prosjekter og satse sterkere på design som forretningsverktøy.

Hvorfor design? Design handler om å kunne tilby sterkere merkevarer og bidra i langsiktig identitetsbygging. Vellykkede prosjekter er når en i ettertid kan se tydelig dokumentert årsak og virkning mellom det nye designet og prosjektets suksess.

Designprosess. Når du arbeider med Snitt på et designprosjekt, gir du oss ikke bare en brief og venter på resultatet. Vi har en designprosess som er et samarbeid mellom deg som kunde og byrået. Vi starter ved å forstå dine mål, ditt publikum og din merkevare. Den visuelle profilen underbygger bedriften og kommer til uttrykk gjennom grafiske dekorelementer og farger.

Ring 915 58 919 eller send en e-post til post@snittreklame.no for en uforpliktende samtale.

Hva får du ved å hyre Snitt til å skape din visuelle profil?

Hensyn til ditt ambisjonsnivå

Vi skalerer designprosessen ut i fra ditt prosjekts rammer mål og ambisjonsnivå. Vårt mål er likevel at resultatet overgår dine forventninger.

Inkluderende prosess

Designprosessen er et samarbeid mellom deg som kunde og byrået. Vi jobber oss gjennom tre faser, hvor du som kunde er involvert i viktige beslutninger.

Ikke bare utseende som teller

Målet med designet er å vise hvem du er. Det gjøres ved å gjenspeile din egenart, identitet og verdigrunnlag – og sikre en enhetlig presentasjon av virksomheten.

Profilmanual og maler

Etter at de visuelle elementene er godkjent og satt sammen til en helhet, nedfelles disse i en identitetmanual som legges tilgjengelig på nett.

Filene tilhører deg

Vi føler eierskap til vårt arbeid, men tviholder ikke på filene for det. Du får en egen side hvor du finner alt originalt materiell til nedlasting.

Strategisk prosess

Vi kartlegger prosjektets utgangspunkt, status og mål. Resultatet danner utgangspunktet for at både designere og kunde jobber mot samme mål.

Ide og konsept

Vi har innsikten og kreativiteten som skal til for å skape ideér som både engasjerer og tiltrekker seg kundens oppmerksomhet. Har du gått å tenkt på en fantastisk idé som du ønsker å realisere, så har vi erfaringen som skal til for å gi den liv i et skreddersydd konsept, som blir lagt merke til i jungelen av merkevarer, reklamer og budskap.

Ide

Alle store ideer opp gjennom menneskets historie har startet med et problem. For å løse et problem må vi først definere problemet og sammen med kunden bestemmer vi oss for retningen og legger en slagplan for hva vi skal si og hvem vi skal henvende oss til. Når vi har definert dette rammeverket kommer den kreative fasen, selve idéutviklingen, hvordan vi skal løse problemstillingen. Vi gode og godt utprøvde arbeidsverktøy for å gjøre denne prosessen så effektiv og vellykket som mulig.

Konsept

Det er viktig at en idéprosess har et konkret sluttresultat. Et konsept som forteller hvordan vi skal kommunisere idéen vår med forslag til gjennomføring, hvem skal gjøre hva og en fremdriftsplan som sier noe om når det skal gjøres. I denne fasen jobber vi også med hvilke kanaler som skal benyttes. Ide og konsept hører sammen og utgjør mye av grunnmuren i vårt arbeid.

Grafisk design er i kjernen til Snitt Reklamebyrå

Vi tror på kraften av å krysse ide og kreativitet med forretningsforståelse.