Øygarden kommune

Øygarden er en kystkommune med ca. 4300 innbyggere omtrent 45 min. kjøretid fra Bergen.
I Øygarden finner man bl.a olje- og gassnæring, fiskerinæring og turistnæring.

Snitt reklamebyrå har vært med å utarbeide:
Reklame og strategisk kommunikasjon, visuell profil, konseptutvikling, strategi og rådgivning, tekstforfatting, multimediainnhold, trykksaker og redaksjonelt innhold.

Snitt reklamebyrå har vært med å utarbeide

Reklame og strategisk kommunikasjon, visuell profil, konseptutvikling, strategi og rådgivning, tekstforfatting, multimediainnhold, trykksaker og redaksjonelt innhold.

• Skilt • Plakater • Brosjyrer • Rollups • Kart • Film • Utstilling i Turistinformsjonen og Mathallen i Bergen. Flere av leveransene er publisert på både engelsk og tysk.

Øygarden kommune –
Konsept og ny grafisk profil
Ideen bak den visuelle profilen og konseptet er at god visuell kommunikasjon og informasjon gir arbeidsglede og resultat i det daglige arbeidet. Resultatet ble 11 konseptord, derav ble ”brubyggjaren” det sterkeste, og regler for bildebruk til hvert av konseptordene. Konseptet la grunnlaget for den nye visuelle profilen til Øygarden kommune og er et virkemiddel i kommunens omdømmearbeid.

Den nye visuelle profilen inneholdt:

• Logosymbol med og uten ordbilde
• Seks profilfarger
• To alternative skriftsnitt (fonter)
• 11 konseptord
• Et skriftsnitt for bruk til kun konseptord
• Ulike varianter av bølgeelement
• Beskrivelse av slagordet ”brubyggjaren”
I tillegg har Snitt Reklamebyrå levert, bildedatabase, malsystem for annonser, rapporter, brosjyrer, visittkort og plakater, turistmagasin, NyhendeMagasin, rådgivning, visjonsutvikling, mal for nythetsbrev med mer.