Snitt reklamebyrå leverer webløsninger i alle prisklasser. Alt fra enkel rimelig webside til avanserte tilpassede webløsninger

Ny nettside for Næringshagen på Voss

Næringshagen på Voss jobbar for å auka den regionale verdiskapinga, gjennom utvikling av nye og vekst i eksisterande verksemder. Mindre verksemder på og kring Voss samlast for å fremja vekstkraft, samarbeid og faglig utvikling.

Snitt har levert følgende: webløsning med WordPress publiseringsverktøy, seminarkalender integrert i webløsning, ide & konsept, rådgivning og webdesign.

Beskrivelse – Ny nettside Voss

Designguiden til Næringshagene i Norge har satt føringene for logo, grafisk element og farger. Likevel har vi sammen med Næringshagen på Voss jobbet frem en webløsning med et unikt uttrykk hvor duse varme gråfarger, lokale bilder og en grafisk topp med fjellene som omkranser Voss.

Næringshagen på Voss har et 50-talls medlemsbedrifter som hver har fått presentere sin bedrift.

Næringshagen samlokaliserer mindre verksemder for å fremja vekstkraft.
Målet for samlinga er å få fram mogelegheiter og utfordringar
Få tilgang til ei eller fleire av tenestene.