Grafisk profil for å bygge og utvikle merkevaren Utne hotel

Utne hotel

Utne hotel er et av Norges eldste hotell og har gitt reisende mat og husly siden 1722.

Snitt har levert følgende:

• Ide og konsept
• Visuell identitet
• Meny, vinmeny og brosjyre
• Profilmanual

Beskrivelse

Hotellet er et levende museum og sammen med hotellvert Kjetil Widding har vi jobbet strategisk med å lage en design og visuell identitet som varer.

Det visuelle er gjort i en utforming og fargepalett som videreformidler atmosfæren ifra hotellets interiør og utsmykning.

Typografi spiller en stor rolle i å definere bedriftens ansikt utad.
Konsekvent og riktig fargebruk er svært viktig for at Utne hotel sin profil skal bli tydelig og gjenkjennelig i alle sammenhenger
Profilelement fra hotellets egne tapetmønster styrker den unike identiteten
Brosjyre som forteller bedriftens historie på en unik måte
Vinkart med eget design, trykt i laminert papir for å vare hele sesongen.