5 tips til iskrembloggeren

Av: Hermund Ramsøy, 12. februar 2014. Revidert 12. oktober 2021.

blogg 2014 innholdsmarkedsforing2
5 tips til iskrembloggeren 3

I desember skrev jeg en bloggpost om hva innholdsmarkedsføring er og hvorfor det kan være verdt å bruke tid og penger på. Denne gangen skal dere få noen tips om hvordan man strategisk planlegger innholdsmarkedsføringen. Mange velger å lage innhold uten en langsiktig plan og kaster dermed bort både tid og penger. Det kan gi alle oss andre et stort konkurransefortrinn om vi griper sjansen!

Sjekkliste før man starter å lage innhold

La oss si at iskremfirmaet du driver har bestemt seg for å opprette en blogg med innhold som typiske iskremspisere identifiserer seg med. Målet er dialog og relasjon med kundene, noe som igjen skal føre til økt salg av iskrem. Hvis det samme firmaet skulle lage en reklamefilm som skulle sendes på TV hadde du neppe bare satt deg ned for å skrive manus eller kjøpt deg et videokamera. På samme måte må man, også når man skal satse på innholdsmarkedsføring, gå igjennom en del grunnleggende problemstillinger og finne ut hva som er suksessfaktorene for at bloggprosjektet skal ha best mulig effekt. Internett er ikke nødvendigvis en mindre arena enn TV, radio eller avis selv om absolutt alle i disse dager kan publisere innhold og kringkaste det på nettet. Bare på 60 sekunder skjer det utrolig mye på internett, hvorfor skal nettopp ditt budskap bli lagt merke til?

60sekpaanettet
5 tips til iskrembloggeren 4

Her er 5 spørsmål du bør stille deg selv før du setter i gang med innholdsmarkedsføring:

Hvem skal være med i teamet?

Du er helt sikkert enig i at internett flyter over av informasjon, og etter min mening at det aller meste uengasjerende og verdiløs informasjon skrevet av folk som enten ikke har tatt seg bryet med å skape godt innhold eller ganske enkelt ikke vet bedre. Jeg bør selvsagt legge til at det er også finnes nyttig informasjon der ute hvis man bare vet hvordan man skal finne den. Folk flest handler, leser aviser eller selger bilen på internett. Jeg for min del bruker YouTube hver eneste gang jeg skal knyte slipsknute.

Det kan være verdt å merke seg at en del bedrifter har blitt flinkere til å publisere verdifullt innhold de siste årene. Noe av grunnen til dette er at det er mange, også her i landet, som har begynt å se verdien av innholdsmarkedsføring som et alternativ (eller kanskje snarere supplement) til tradisjonell reklame. Det har igjen ført til at bedrifter har investert betydelige summer på å bruke bl.a. profesjonelle tekstforfattere, markedsførere og designere. Det betyr at hvis du skal lage innhold som folk vil lese og engasjere seg i så er det kanskje nettopp disse du konkurrerer med. Tenk derfor nøye over hvem du vil ha i teamet ditt. Når du har samlet sammen et godt og slagkraftig team, gjerne en blanding av intern og ekstern personell, kan du gå videre til neste steg.

Hvem er vårt publikum?

Dette er det klassiske spørsmålet som reklamebyrået alltid spør deg om. Hvem er målgruppen din?
Det er to viktige tips jeg har lyst å trekke frem akkurat på dette punktet:

Kunnskap om kundene
Jo mer du vet om målgruppen din, jo større sjanse er det for at du vil lykkes med å utvikle verdifullt innhold som engasjerer og berører dem i en slik grad at de vil snakke med dere, føle de har noe felles med dere og til slutt stole på dere. Dersom du ikke kjenner kundene dine godt nok, vil det du skaper mest sannsynlig ikke ha noen som helst effekt.

Ikke vær for snever når du definerer målgrupper
Virkeligheten er at en som flyr business class på jobben, mest sannsynlig også av og til flyr turistklasse når han er sammen med familien sin og skal på chartertur til Las Palmas. Oversegmentering er i noen tilfeller verre enn ingen segmentering. Hvis man er en liten bedrift bør man være ekstra oppmerksom på at den markedsføringen man gjør virkelig treffer. Å dele opp innholdsmarkedsføringen sin for å nå alle segmentene er en vanlig strategi for store aktører med fete markedsføringsbudsjetter, men for de små som ikke har ressursene kan det bety at man kaster bort verdifull tid og penger eller i verste fall ikke lykkes med å nå noen av kundene.

Det høres kanskje ut som en selvfølge, men det kan virke som enkelte bedrifter glemmer disse grunnleggende reglene når de utvikler en kampanje. Målet ditt bør være å finne det størst mulige relevante segmentet, som deretter eventuelt kan deles opp i mindre grupper.

Hvor mye tid og penger skal vi bruke på prosjektet?

Før du begynner bør du ha en idé om hvor mye penger som skal øremerkes til innholdsmarkedsføring i løpet av hele året. Det kan også være en god idé å bestemme seg for hvor mange timer du skal bruke på hvert enkelt prosjekt. Det er uklokt å bruke hele budsjettet før april måned eller å starte ut i hundre for så å ikke følge opp utover sommeren og høsten.

For å unngå å gå på denne smellen kan en innholdskalender være et godt hjelpemiddel. Her kan du bl.a. logge ideer til innhold, planlegge hvilken type innhold og kanaler som skal tas i bruk og lettere sikre at det blir kontinuitet i arbeidet. CMI har laget en meget nyttig mal som kan lastes ned.

Hva ønsker vi å oppnå?

Dette spørsmålet kan egentlig deles opp i flere deler. I tidligere eksempel med iskremprodusenten ønsket man å lage en egen iskremblogg. Hva ønsker vi å oppnå med den ene YouTube-filmen med små barn som spiser iskrem? Hva ønsker vi å oppnå med hele iskrembloggen på sikt? Hvis man ikke definerer sine mål, vi man heller aldri nå dem.

Når man setter seg mål er det et par ting som er viktig å fokusere på.

  • Det skal være konkret
  • Det skal være målbart, tidfestet og tallfestet
  • Det skal være inspirerende
  • Det skal være realistisk men ikke for enkle å oppnå

Det kan være en god idé at hele teamet er med på å formulere målene, gjerne ut ifra forretningsmessige kriterier som kommer fra ledelsen. Ingen liker å få tredd flotte strategier og gullbelagte målsetninger over hodet på seg. Ved å inkludere teamet ditt har alle eierskap til målene, og man vet at alle drar i samme retning. For store, langsiktige mål bør man også sette seg delmål.

Eksempel på mål:
I løpet av den første uken skal filmen med barn som spiser iskrem være delt videre i hvertfall 2000 ganger 
I løpet av dette kalenderåret skal salget av pistasj-is nasjonalt opp med minst 20%

I hvilke kanaler skal vi publisere innholdet?

Nettsiden bør være hovedkanalen for all innholdsmarkedsføring som lages i bedriften. Det er flere grunner til dette, men den viktigste er at det er kun på egne nettsider man har fullstendig kontroll på innholdet. Satser man alt på en annen leverandør sin platform så er man prisgitt deres regler og eventuelle forandringer. Et eksempel på dette er Facebook som i starten av 2014 annonserte at de ville fjerne flikene for apps som mange bedrifter har inkorporert på sine facebooksider. Selv om mange forandringer er til det bedre er det alltid en risiko ved å være avhengig av en tredjeparts leverandør for all innholdsmarkedsføring.

Det andre tipset er å ikke legge alle eggene i samme kurv. Dvs. at man bør spre innholdsmarkedsføring i flere kanaler. Twitter har f.eks. ikke samme egenskaper, målgruppe etc. som YouTube. Hver kanal har sin egenart; sine styrker og svakheter. Avhengig av innhold og publikum velger du kanal. Pass også på at innholdet tilpasses både teknologien og brukerkulturen i kanalen du velger. Selger du f.eks. klær kan du spille på visuelle virkemidler og tilrettelegge for deling av bildene på Pinterest.

Del blogginnlegg

Kontakt

Å bygge en merkevare og markedsføre den er komplekst, men det trenger ikke være så komplisert. Snitt er her for å hjelpe deg som bedriftsleder eller markedssjef.

 

Fyll ut skjema under.
Vi kontakter deg innen 1-2 arbeidsdager.

Snitt Reklame referanser