Utfordringa

Ikkje alle dusjar nakne før dei skal bade. Det er nemleg ei forutsetting for god hygiene, reint basseng og #ReinGlede. For å lukkast med det som for nokon er ein haldningsendring og for andre er ei endring i vane, gjennomførast kampanjen i ei rekke kanalar over tid.

Gjennomføringa i Vossabadet

Vossabadet skal fyrst og fremst vere ein triveleg stad å komme. Me appellere til hjartet ved bruk av humor i illustrasjonar og tekstrim. Verkemiddel som gjer at me kan vere tydeleg utan å måtte lyfte peikefingen. Og ved å bruke rasjonell argumentasjon og fakta appellerar me til hovudet.

#ReinGlede

Ved å involvere born og unge i «workshops», sovel som vaksne og eldre i sosiale media #DusjNaken og ellers god dialog ynskjer Vossabadet å lukkast med å få alle med seg på det som er eit felles gode. Reint basseng og #ReinGlede