oygarden reiseliv kommune profilering vestlandet

Øygarden kommune

Øygarden er en kystkommune med ca. 4300 innbyggere omtrent 45 min. kjøretid fra Bergen. I Øygarden finner man bl.a olje- og gassnæring, fiskerinæring og turistnæring.

Vilt og ekte – Reiselivskonsept

Øygarden ønsket et konsept og en profil som kunne samle reiselivsaktørene under en felles paraply. Konseptet skulle fremme Øygarden som en attraktiv destinasjon for ferie, fritid og aktiviteter og rette seg mot både norske og utenlandske turister.

Kommunen hadde følgende føringer på utvikling av konseptet: Konseptet skulle bevare Øygarden som egenart, fremme det unike, ivareta kystkultur og historie. Naturen i Øygarden er vill og ekte – slik ville kommunen at det også skulle være i fremtiden.

Øygarden som reisemål er blitt en merkevare med konseptet “Vilt og ekte” som både omdømmeskapende og et godt salgsargument.

Profil og strategi

Vi har jobbet tett sammen med Øygarden kommune i flere år og vi har sammen med kunden utviklet ny profil og en omfattende strategi for hvordan kommunen skal fremstå for turister og næring såvel som innbyggere.

Som ledd i prosessen er det utviklet publikasjoner som turistmagasin, nyhetsblad, brosjyremateriell og skjermpresentasjoner i tilegg til skilt- og informasjonsarkitektur, bekledning og reklameproduksjoner i flere mediekanaler.

Reiselivsprofil kommune

Snitt reklamebyrå har vært
med å utarbeide

Reklame og strategisk kommunikasjon, visuell profil, konseptutvikling, strategi og rådgivning, tekstforfatting, multimediainnhold, trykksaker og redaksjonelt innhold.

• Skilt • Plakater • Brosjyrer • Rollups • Kart • Film • Utstilling i Turistinformsjonen og Mathallen i Bergen. Flere av leveransene er publisert på både engelsk og tysk.

Øygarden som reisemål er blitt en merkevare med konseptet “Vilt og ekte” - Reiselivsprofil kommune
Reiselivsprofil for Øygarden kommune i Hordaland

Se flere av våre referanser

Kontakt

Å bygge en merkevare og markedsføre den er komplekst, men det trenger ikke være så komplisert. Snitt er her for å hjelpe deg som bedriftsleder eller markedssjef.

 

Fyll ut skjema under.
Vi kontakter deg innen 1-2 arbeidsdager.

Snitt Reklame referanser